امسال هم مثل هر سال مراسم چهارشنبه سوری را توی محله خودمان گذراندیم و کلی هم خوش گذشت. من هم که از هیچ مراسمی بدون عکس نمیگذرم ،وسط بزرگترین آتش کوچه که متعلق به خودم بود وایستادم و کلی عکس گرفتم.

جاتون خالی عجب سیب زمینی هایی که نخوردیم. سیب زمینی تنوری توی آتش چهارشنبه سوری! یه لحظه احساس کردم که وسط جنگل هستم و تنها غذایی که واسم مونده سیب زمینی هستش!

بعد از آتش بازی حسابی ،شیر برنج مامان جون حسابی چسبید! خدا را شکر که به خیر و خوبی همه چیز گذشت.

به امید اینکه عیدی شاد و شیرین را در پیش داشته باشیم!