شنیده بودم تو صحن اصلی حرم امام رضا و دیواری نزدیک ضریح محلی هست که زایران نیت میکنند و مهرهاشون رو روی دیوار میذارن اگه مهر به دیوار چسبید آرزوشون برآورده میشه !

خیلی کنجکاو شده بودم بار سومی که به حرم رفتم به طور اتفاقی اون دیوار متبرک رو پیدا کردم دیوار صاف نبود و پر از نقش و نگار بود چندتایی مهر به طرز عجیبی روی دیوار چسبیده بود...یه حس خوبی پیدا کردم مهری برداشتم آرزو کردم و گذاشتمش بین نقش و نگارهای متبرک .......باور کردنی نبود مهرم به دیوار چسبید و خیال افتادن نداشت....داشتم کم کم به این موضوع اعتقاد پیدا میکردم که یکی از خادم های حرم آمد و وقتی از موضوع باخبر شد گفت که من دوسال اینجا خادمم و چنین چیزی نشنیده بودم و مردم فقط با این کارا دیوارها را خراب میکنند و با بی احساسی تمام مهر من و خیلی های دیگه که با هزار امیدو آرزو مهرشون را چسبونده بودند کند و رفت.

من  با بهت بهش گفتم آرزوی منو کجا میبری؟ و او با خونسردی گفت من سیدم اسم زهراست اگه من مهر تو رو برداشتم بدون که حتما آرزوت بر آورده میشه...!

کافیه اعتقاد داشته باشی مطمئنم که بقیه چیزها خود به خود حل میشه...

واقعا هنوزم واسم باورنکردنیه که مهر چطور تو سطح عمودی صاف چسبید...!