تازگیا تمام فکر و ذکرم شده خریدن ماشین! یکی نیست بگه تو اول بذار امتحان شهری رانندگی را قبول بشی بعد بری سراغ خرید ماشین! البته امتحان آیین نامه قبول شدم و مونده امتحان شهری !

فقط باید جذبش کنم پول  و امتحان رو بیخیالزبان 

حالا باید فقط انتخاب کنم به نظرتون کدومشون بهتره ؟!!

لیفان 620

بی ام و

2007 BMW 335i C

هوندا

2007 Honda Civi

پژو

پژو 908

هوندا

2007 Honda Civi

هوندا

2007 Honda Civi

لامبورگینی