باور کردنی نیست!
بالاخره موفق شدم که عکس تو وبلاگم بذارم.
خیلی سعی کردم ولی بالاخره موفق شدم.
به قول بابای مهربونم: زندگی دقیقا همان چیزی را به تو میدهد که از آن میخواهی.
خواستن در حقیقت داشتن است!