دیروز اولین عکس وبلاگم رو گذاشتم .عکس درختانی با شکوفه های بهاری خیلی رویاییه!
ولی قسمت زیادی از ابتدای وبلاگ سفید شده و خیلی پایینتر عکس و مطالب قرار گرفته دلیلش رو نمیدونم. ولی بالاخره درستش میکنم! امروز یه عکس دیگه میذارم امیدوارم که وبلاگم به حالت اول برگرده.
البته زیاد امید ندارم