برخی از آبشار ها در انتداد پرتگاههای صخره ای، مانند اطراف دره های استپ به وجود می آید. بلند ترین آبشار جهان (( آنجل )) نام دارد که در ونزوئلای امریکای جنوبی واقع است. گاهی آبشار به علت وجود تودهء دیوار مانند ی از سنگهای سخت در بستر رود خانه تشکیل می شود. آب از بالای آبشار با قدرت زیادی به پائین می ریزد و غالباً از نیروی آبشار برای تولید برق استفاده می کنند.