روز پدر مبارک

امروز روز پدر بر خلاف سالهای قبل پس انداز قابل توجهی نداشتم تا برای بابا کادوی ارزشمندی بخرم ولی امروز روز خوبی بود دور هم شام لذیذی خوردیم و بابا گفت:

-مگه امروز روز من نیست؟ من به همین راضی هستم.

بابا توقعات زیادی از ما نداره چون از مسائلمون آگاهه.

خلاصه من براش آرزوی سلامتی روز افزون میکنم.

و ازش یه تقاضای خیلی کوچولو دارم و آن اینه که یکم به فکر سلامتی خودش باشه لطفا!