شهر کتاب

این اولین عکسی هست که عکاسش خودم هستم عکسهای قبلی را از سایت های مرتبط توی وبلاگم میگذاشتم راستش تازه فهمیدم که چطور میشه عکسهای روی سیستم را توی وبلاگ قرار داد!

خیلی جالب و راحت بود.

این عکس را از شهر کتاب گرفتم اولین باری بود که از آن محل بازدید میکردم همیشه نمایشگاههای کتاب منو جذب میکنن. هدفم از انداختن این عکس،دیده شدن نمایشنامه هارولد پینتر بود که توی مجله داستان همشهری باهاش آشنا شدم زندگینامه جالبی داشت و جمله ای از پینتر که هنوزم توی ذهنمه چون قرابتی واقعی با افکارم داره و به شدت باهاش موافقم:

رویاها به حقیقت می پیوندند در غیر اینصورت طبیعت ما را به رویا دیدن تشویق نمی کرد.