ما دخترها دلی به وسعت آسمان و به پاکی دریا داریم.

ما دخترها دنیای درونی پیچیده ای داریم مملو از عشق و احساسات ناب.

ما دخترها رو ح بی آلایشی به لطافت پروانگان داریم که معنای عشق و محبت را بهتر از هر کسی میفهمیم .

ما دخترها اگر بخواهیم میتوانیم با حضور گسترده مان جهانی را از نو بسازیم جهانی که در آن جز یکرنگی و صفا چیز دیگری نیست.

پس دختران ایران زمین بیایید به خود ببالیم و افتخار کنیم .

چرا که روزی در تمام سال به نام ماست.

روزی که فقط از آن ماست.

بیایید قدر خود را بدانیم.

پیامبر (ص):

دختر گل خوشبو و برکت هر خانه ای است.

روز ملی دختران ٢٨ مهر ١٣٨٨ مبارک باد

(یه دوست خوب به نام _تنها_ هست که هر دفعه به وبم سر میزنه ولی آدرسی نداره خوشحال میشم خودشو بیشتر معرفی کنه.)