نگران

هر آدمی توی زندگی اش نگران چیزی است هر چند اگر آن چیز کوچک و ناچیز باشه...

ثروتمندان نگران از دست دادن پولهایشان هستند

و پدر و مادرها نگران آینده و سرنوشت بچه هاشون

و جنایتکاران و قاتل ها هم نگران گیر افتادن به دست پلیس اند

و انسانهای مشهور و معروف نگران پیدا شدن رقیبی برای آنها

و دانش آموزان نگران قبول نشدن توی امتحانات پایان سال

و شاید پروانه ای هم نگران از دست دادن گل باشه

اما من

تنها نگران تو هستم...

نگران سلامتی تو...

حتی اگر به نگرانی هایم اهمیت ندهی دست بردار نیستم

بابای نازنینم سیگار نکش....

/ 0 نظر / 5 بازدید