به سگ استخوان بدهی دورت میگردد...من به تو دل داده بودم...لعنتی...

 

صاف تو چشمام نگاه کرد و با لبخند مضحکی گفت:

-"میگن واسه کسی بمیر که واست تب کنه... تو واسه من میمیری در حالیکه من حتی برات یه ذره هم تب نکردم!"

فرو ریخت همه وابستگیهایم...

-چند وقت که بگذره یادت میره..

احساس کردم قندیل بسته ام...

 

دردم ایــــن نـــیـسـت کـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت ،

دردم ایــــن نــیــسـت کــــــــه... مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت ،

 دردم ایــــــن است کــــــه ...

بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا ...

مـــــن چـــــرا دل بـــســتــم؟

/ 0 نظر / 32 بازدید