و باغی اینچنین زیبا...

حضور مهمان های عزیز از شهر مقدس مشهد بهانه ای شد تا باردیگر به باغ زن عموجان برویم خیییییلی خوش گذشت... از تارومارکردن بلالهای باغ تا عکاسی با گله ی گوسفندها و آب بازی در حوض باغ! حسابی شیطنت کردیم ..امید دارم به زودی در باغ خودم عکاسی کنم.. یعنی میشود؟

رویاها به حقیقت می پیوندند در غیر اینصورت طبیعت ما را تشویق به رویا دیدن نمی کرد.

(جان آپدایک.نویسنده)

 

این هم چند نمونه از عکسهای آن روز رویای...

/ 0 نظر / 29 بازدید