دو نگاه

تهران-زعفرانيه -فصل زمستان

در ساختماني مجلل خانمي در پنت هاوس بر روي كاناپه نشسته است فنجاني داغ از قهوه در دست دارد و از چشم اندازي زيبا روياروي ريزش دل انگيز برف است شومينه در گوشه ي اتاق فضا را حسابي گرم كرده است زن جرعه اي از قهوه مينوشد و با لبخند زمزمه ميكند: آه ...برف چقدر زيباست...مستخدم در اتاق را ميزند و وارد ميشود :خانم ماشين براي گردش و گشت و گذار در شهر آماده است. زن به طرف در ميرود انگار اصلا خياباني لغزنده و پوشيده از برف و يخ مردمي سرمازده كه با نگاهي عصباني به برف مي نگرند را نمي بيند....

تهران-حلبي آباد-فصل زمستان

كودكي با لباس كهنه و نخ نما بر تن گوشه ي محوطه ي بسته اي نشسته است كه به اصطلاح خانه اي است كه با حلب درست شده است مادرش در گوشه اي چند سيب زميني را در قابلمه ي مسي كهنه مي اندازد و با قيافه اي نگران ميگويد: پدر و برادرت دير كرده اند چقدر بهشان گفتم دنبال اين كارها نروند شايد دوباره.....اشك در چشمانش حلقه ميزند......بيرون از خانه پر است از بچه ها و خانواده هايي كه لباس گرمي بر تن ندارند و از فصل زمستان و سرما نفرت دارند. كودك با افسوس به مادرش ميگويد: مامان من از زمستون خيلي بدم ميآد كي برف و سرما تموم ميشه ؟مادرش او را در آغوش ميكشد تا گرماي وجودش را نثار بدن نحيف و يخ زده ي او كند....

/ 2 نظر / 5 بازدید
سعید

البته اگر گرمایی در وجودش باقی مانده باشد! این واقعیت جامعه ماست،همه افسوس می خوریم اما کاری نمیکنیم.شاید نمیذونیم شاید اصلا ً کاری از دستمون بر نمیاد...

البته اگر گرمایی در وجودش باقی مانده باشد! این واقعیت جامعه ماست،همه افسوس می خوریم اما کاری نمیکنیم.شاید نمیذونیم شاید اصلا ً کاری از دستمون بر نمیاد...